ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρακάτω ακολουθεί ο εσωτερικός κανονισμός του 2ου ΓΕΛ Νεάπολης ο οποίος έχει εγκριθεί από το  2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το έγγραφο Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού στο 2ο ΓΕΛ Νεάπολης” με Αρ. Πρωτ. 1706/19-11-20.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

2020-2021

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η σχολική κοινότητα απαρτίζεται από

 • τους μαθητές, τις μαθήτριες,
 • τη Διεύθυνση (το διευθυντή και τους υποδιευθυντές),
 • το διδακτικό προσωπικό (τις καθηγήτριες και τους καθηγητές),
 • το διοικητικό προσωπικό (το γραμματέα),
 • το βοηθητικό προσωπικό (τους φύλακες και τις καθαρίστριες)
 • τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

 

Β1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

 • Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας – μέσα από το δικό του ρόλο ο καθένας και η καθεμία- είναι υπεύθυνοι/ες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και οφείλουν να συνεργάζονται, σε δημοκρατικό πλαίσιο, χωρίς εχθρότητες και αναίτιες συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, ανοχή και αναγνώριση της αξίας του κάθε μέλους της κοινότητας σε ό,τι αφορά το ρόλο, την προσπάθεια και την προσφορά του.
 • Το σχολείο επιδιώκει με όλα τα μέσα που διαθέτει να καλλιεργήσει το πνεύμα του αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού, με σκοπό να διαμορφώσει χαρακτήρες ικανούς να συμπορευτούν με τους συνανθρώπους τους αλληλέγγυα, αρμονικά και δημιουργικά.
 • Το σχολείο μέσα από το διδακτικό και εκπαιδευτικό του ρόλο επιδιώκει να διαμορφώσει προσωπικότητες με στιβαρή εσωτερική συγκρότηση, τους αυριανούς ενεργούς, υπεύθυνους, και σκεπτόμενους ενήλικους πολίτες.
 • Η σχολική πειθαρχία είναι βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου και αναδύεται από την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας σε κοινά παραδεκτούς κανόνες λειτουργίας της κοινότητας.
 • Βάση της λειτουργίας της κοινότητας αποτελεί ο ορθός λόγος και η δημιουργική επιχειρηματολογία και όχι η τυφλή συμπόρευση με οποιοδήποτε ρεύμα ιδεών ή πρακτικών. Ως εκ τούτου, βασική αρχή λειτουργίας της σχολικής κοινότητας είναι η υγιής συλλογικότητα, η υλοποίηση ενός ορθά σκεπτόμενου κοινού νου που δεν επηρεάζεται από τις ηλικιακές διαφορές. Η κεντρική ιδέα αυτής της πρακτικής θα μπορούσε να εκφραστεί με το σύνθημα: «στα επιχειρήματα που υπηρετούν τη λογική και το κοινό συμφέρον είμαστε όλοι συνομήλικοι».

Συνακόλουθα, με βάση τις συγκεκριμένες παραμέτρους που ρυθμίζουν τη λειτουργία του σχολείου, συντάσσεται, αναλυτικά, το παρακάτω σύνολο κανόνων εσωτερικής λειτουργίας του 2ου Γενικού Λυκείου  Νεάπολης.

 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

(ΑΦΙΞΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ-ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ)

Κάθε μαθητής/ μαθήτρια οφείλει:

 • Να προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο (πριν από τις 8.15) και να παραβρίσκεται στην πρωινή συγκέντρωση της σχολικής κοινότητας, όπου όλοι ενημερώνονται από τη Διεύθυνση για θέματα που τους/τις αφορούν και προετοιμάζονται για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει. Υπό ειδικές συνθήκες αποφυγής  συνωστισμού(συνθήκες πανδημίας), οφείλει με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος, να εισέρχεται απευθείας στην αίθουσα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση, φορώντας με τον ενδεδειγμένο τρόπο τη μάσκα προστασίας. Όταν είναι επιβεβλημένη η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούται να συνδέεται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης έγκαιρα έτσι ώστε να αποφεύγονται περιττές καθυστερήσεις της διεξαγωγής του τηλεμαθήματος.
 • Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να περνάει απαραιτήτως από τη Διεύθυνση και να παραλαμβάνει ενυπόγραφο σημείωμα άφιξης, προκειμένου να μπει στην τάξη και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταγράφεται μία απουσία και ενημερώνεται, μέσω mail ή SMS, ο/η κηδεμόνας του μαθητή. Αντίστοιχα, αν ο μαθητής/τρια απουσιάζει εν γνώσει του/της κηδεμόνα του, ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το σχολείο με όποιον πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο διαθέτει (λόγου χάριν, τηλεφωνικά ή επισκεπτόμενος/η ο ίδιος/α το σχολείο). Για την περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο/η μαθητής μαθήτρια αναφέρει συνοπτικά στον διδάσκοντα εκπαιδευτικό τους λόγους καθυστέρησης και ο εκπαιδευτικός κρίνει την ένταξή του ή όχι στο μάθημα. Σε περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης ή απουσίας ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ενημερώνει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον διευθυντή του σχολείου.
 • Να μην απομακρύνεται κατά τα διαλείμματα από το χώρο του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράττει σοβαρό παράπτωμα. Σε περίπτωση αναγκαίας αποχώρησης από το σχολείο (αδιαθεσία, οικογενειακή υποχρέωση, κ.α.) οφείλει να προσέρχεται στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση του σχολείου με τον/την απουσιολόγο του τμήματος προκειμένου να ενημερωθεί τηλεφωνικά και να συναινέσει, όταν είναι απαραίτητο, ο/η κηδεμόνας του/της. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συνωστισμός κρίνεται αποφευκτέος, (συνθήκες πανδημίας) ο/η μαθητής/τρια υποχρεούται να βρίσκεται, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, στον χώρο που έχει υποδειχθεί από τη διεύθυνση του σχολείου και τον σύλλογο διδασκόντων/ουσών και να δέχεται, αδιαμαρτύρητα, τις υποδείξεις των εφημερευόντων/ουσών καθηγητών/τριών
 • Να εισέρχεται στην τάξη εγκαίρως, ώστε να αποφεύγει τις ωριαίες απουσίες λόγω καθυστέρησης. Η αυθαίρετη απουσία από το μάθημα, χωρίς την άδεια του διδάσκοντος καθηγητή ή της Διεύθυνσης, αποτελεί παράπτωμα το οποίο επιφέρει την παραπομπή του μαθητή/τριας στον Διευθυντή του σχολείου  για να απολογηθεί και, πιθανώς, να υποστεί τις ανάλογες συνέπειες της πράξης του. Η ως άνω υποχρέωση ισχύει και για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
 • Να βγαίνει κατά τα διαλείμματα στον αύλειο χώρο εκτός και αν υποδεικνύεται διαφορετικά από τη διοίκηση του σχολείου και τον σύλλογο διδασκόντων για λόγους που καθιστούν απαραίτητη την παραμονή στις σχολικές αίθουσες. Στην περίπτωση παραμονής στις αίθουσες σε περιόδους πανδημίας είναι υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων ασφαλείας που υποδεικνύονται, κατά περίπτωση, από το αρμόδιο Υπουργείο (λχ μάσκα προστασίας).
 • Να μην παρακωλύει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη διεξαγωγή των μαθημάτων είτε αυτά διεξάγονται δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιασκέψεων.
 • Να μην φέρει κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι μαθητές/τριες μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου. Για την περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να ελεγχθεί ή είναι αναπόφευκτη η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (πχ σύνδεση στην πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων μέσω κινητού τηλεφώνου), δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο η παρουσία ή η χρήση των εν λόγω συσκευών να παρακωλύει την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να αποφεύγει να φέρνει μαζί του/της αντικείμενα μεγάλης αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αντικειμένων αξίας και χρημάτων το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.
 • Να αποφεύγει ολοκληρωτικά το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου.
 • Να έχει υπόψη του/ της ότι κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται η χωρίς συγκεκριμένο λόγο είσοδος του/της στα γραφεία των καθηγητών και της διεύθυνσης του σχολείου.Ο μαθητής/τρια εισέρχεται στους εν λόγω χώρους αν υπάρχει λόγος επικοινωνίας με τη Διεύθυνση ή προσυμφωνημένη συνεργασία με κάποιον καθηγητή/τρια του/ της. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συνωστισμός είναι επισφαλής, η αναγκαία είσοδος στους χώρους των γραφείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές (πχ τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας).
 • Να τηρεί τους κανόνες κόσμιας και πολιτισμένης συμπεριφοράς προς τους συμμαθητές/τριες και καθηγητές/τριες του/της. Για παράδειγμα, να αποφεύγει στα διαλείμματα και στις εκδρομές τους διαπληκτισμούς, τις εντάσεις, την απρεπή συμπεριφορά και την άσκηση βίας οποιασδήποτε μορφής (πχ βία φυσική, λεκτική ή συναισθηματική). Ο χρόνος των διαλειμμάτων και των περιπάτων ευνοεί την επικοινωνία, την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της φιλίας ανάμεσα στους μαθητές/τριες. Σε περιπτώσεις που δέχεται απειλές ή εκφοβισμούς από κάποιον συμμαθητή/τρια του/της, να απευθύνεται στη Διεύθυνση ή στους εφημερεύοντες καθηγητές/καθηγήτριες. Σε περιόδους αποφυγής συνωστισμού (πανδημία) η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους επιβεβλημένους κανόνες ασφάλειας. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να αποφεύγεται οποιοσδήποτε εμπαιγμός της ανασφάλειας που απορρέει από τον φόβο έκτακτων περιστάσεων, όπως η πανδημία, έστω κι αν αυτή φαίνεται υπερβολική. Υπογραμμίζουμε ότι εμπαιγμός δεν είναι μόνο ό,τι μπορεί να εκφραστεί λεκτικά αλλά συμπεριλαμβάνει κάθε δηλωτικό τρόπο όπως οι εκφράσεις του προσώπου ή συγκεκριμένες κινήσεις του σώματος.
 • Να γνωρίζει ότι η μαθητική ιδιότητα διατηρείται και έξω από το σχολείο και ότι οφείλει με τη συμπεριφορά και το ήθος του να φροντίζει για την καλή εικόνα του σχολείου. Παραπτώματα που λαμβάνουν χώρα εκτός σχολικού ωραρίου ή/και του σχολικού περιβάλλοντος εξετάζονται από το σύλλογο καθηγητών και τα μαθητικά συμβούλια καθότι πρέπει να αντιμετωπίζονται, άμεσα, από  τη σχολική κοινότητα.
 • Nα έχει ευπρεπή και απλή εμφάνιση που αρμόζει στην ηλικία και τη μαθητική του/της ιδιότητα και να αποφεύγει τις ακραίες ενδυματολογικές επιλογέςΣε περίπτωση που εκτιμάται από τους εκπαιδευτικούς ότι μαθητής ή μαθήτρια παρεκκλίνει από τους κανόνες ευπρεπούς ένδυσης γίνεται σχετική σύσταση, αλλά και συζήτηση με τους εκπροσώπους των μαθητών και τον σύλλογο διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής/τρια δεν θα πρέπει να προβαίνει σε επικριτικά σχόλια ή άλλη συμπεριφορά εμπαιγμού για την ένδυση ή την εμφάνιση συμμαθητών/τριών του.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Κάθε μαθητής/ μαθήτρια οφείλει:

 • Να φροντίζει να διατηρούνται οι αίθουσες καθαρές και με τη συνήθη, λειτουργική διάταξη των εντός τους αντικειμένων. Επισημαίνουμε ότι η αποφυγή ρύπανσης των χώρων είναι
 • Να φροντίζει να διατηρείται ο εξοπλισμόςτων αιθουσών και των εργαστηρίων τους σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση φθοράς για την οποία διαπιστώνεται η εκούσια συμμετοχή του/της τα έξοδα αποκατάστασης βαρύνουν τον κηδεμόνα του/της ή τον/την ιδιο/α εφόσον σε περίπτωση αυτοκηδεμονίας.
 • Να φροντίζει ώστε να διατηρούνται καθαροί όλοι οι χώροι των σχολικών αιθουσών καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι (λ.χ διάδρομοι, κλιμακοστάσια, αυλή, τουαλέτες). Επιπλέον, να τηρεί σχολαστικά τις κοινές πρακτικές προσωπικής καθαριότητας και υγιεινής κάτι που είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της συλλογικής υγείας, ιδιαίτερα σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων.
 • Να σέβεται έμπρακτα το προσωπικό καθαριότητας που με το έργο του εξασφαλίζει τις συνθήκες υγιεινής, καθημερινής διαβίωσης. Επιπλέον, να τηρεί τους όρους που τίθενται, κατά περίπτωση, για την υλοποίηση του έργου καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων , σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές. Είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται αυστηρά να αναγράφει οτιδήποτε στον χώρο του σχολείου (σε τοίχους, θρανία, πόρτες, κλπ.)
 • Να σέβεται και να χρησιμοποιεί προσεκτικά τη δημόσια περιουσία του σχολείου (κτιριακές υποδομές, εξοπλισμός αιθουσών και εργαστηρίων, υλικά, βιβλία κλπ) . Οποιαδήποτε φθορά ή κακή χρήση αποδυναμώνει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκούσια φθορά της σχολικής περιουσίας, ο/η μαθητής/τρια ελέγχεται πειθαρχικά ενώ την ευθύνη για την αποκατάσταση της βλάβης αναλαμβάνει ο κηδεμόνας του/της. Για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων, οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να προβαίνουνστις απαραίτητες συστάσεις.
 • Να μην εισέρχεται στα εργαστήρια, την βιβλιοθήκη ή τις αίθουσες εκδηλώσεων χωρίς την παρουσία του, κατά περίπτωση, υπεύθυνου καθηγητή. Να χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τον εξοπλισμό του σχολείου τηρώντας με σχολαστικότητα τις οδηγίες του υπεύθυνου καθηγητή σχετικά με την χρήση του και τους κανόνες ασφαλείας.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μέσω των συμβουλίων τους (5μελή και 15μελές) έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν με δικές τους προτάσεις και δράσεις στη διαμόρφωση και βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος. (πχ. ανάρτηση εργασιών τους στις αίθουσες ή στο διαδίκτυο, καλλιτεχνική φροντίδα των κτιρίων, επισήμανση ελλείψεων και βασικών αναγκών, κ.α.)

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Κάθε μαθητής/ μαθήτρια οφείλει:

 • Να φέρεται με ευπρέπεια,ευγένεια και σεβασμό προς τους/τις καθηγητές/τριες, προς τους συμμαθητές/ τις συμμαθήτριες του/της και προς όλο το προσωπικό του σχολείου.
 • Να γνωρίζει ότι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας η διατήρηση της τάξης, της ησυχίας και του ήρεμου κλίματος δεν είναι ευθύνη μόνο των διδασκόντων αλλά και των μαθητών/μαθητριών. Με την προσοχή, τη σοβαρότητα και το ενδιαφέρον του/της οφείλει να συνεισφέρει στην ομαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Να καλλιεργεί, στις σχέσεις με τους συμμαθητές/ τις συμμαθήτριες του/της, το δημοκρατικό διάλογο, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και όχι τον επιθετικό ανταγωνισμό. Να σέβεται τις απόψεις των άλλων και να αποφεύγει ό,τι είναι δυνατόν να θίξει και να προσβάλλει τους άλλους για τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις του.
 • Να φροντίζει για την αυθεντικότητα της συμμετοχής του στις διεργασίες μάθησης (λχ να μην αντιγράφει σε διαγωνίσματα ή τεστ και να μην παρουσιάζει ξένη εργασία ως δική του κλπ).

Οι καθηγητές/τριες οφείλουν:

 • Στο πλαίσιο της ιεραρχημένης δομής της Σχολικής Κοινότητας να δείχνουν σεβασμό στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του μαθητή/τριας. Αυτονόητα, αποφεύγουν προσβάλλουν και να στιγματίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες είτε για λόγους συμπεριφοράς είτε για λόγους μαθησιακής απόδοσης καθώς τέτοιες πρακτικές δυσχεραίνουν τόσο τη συνεργασία όσο και την αφομοίωση της παρεχόμενης  γνώσης.
 • Να είναι συνεπείς στην τήρηση των όλων των προσυμφωνημένων κανόνων λειτουργίας ενισχύοντας τον αλληλοσεβασμό και διατήρηση μιας δημιουργικής ευταξίας.
 • Να καλλιεργούν, εντός του πλαισίου της εκπαιδευτικής πράξης, τον διάλογο, τη συνεργασία και την, εν τω βάθει, ομαδικότητα και διευκολύνοντας την ελεύθερη, αλλά εστιασμένη διατύπωση απόψεων και δημιουργικών αμφισβητήσεων.
 • Να μην συνδυάζουν την επιβολή ποινών με την προσβολή της αξιοπρέπειας και τη δημόσια διαπόμπευση των μαθητών/μαθητριών. Οι κυρώσεις χρησιμοποιούνται ως προσυμφωνημένες συνέπειες απορρέουσες από την παράβαση των όρων του κανονισμού και όχι ως απειλή ή μέσο εκφοβισμού. Ωστόσο, κάθε καθηγητής/τρια οφείλει να ενημερώνει με νηφάλιο τρόπο, δημόσια ή κατ’ ιδίαν, για τις εν λόγω συνέπειες εφόσον κρίνει ότι διαφεύγουν, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, της αντίληψης των μαθητών/τριών.
 • Να συνεργάζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με τους γονείς και τους κηδεμόνες, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή αυτόβουλα όταν απαιτείται, για θέματα σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς των μαθητών/ μαθητριών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Α. ΥΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

 • Η σχολική πειθαρχία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά παιδαγωγικό μέσο.
 • Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
 • Βασική αρχή κατά την επιβολή της ποινής είναι η τιμωρία της πράξης και όχι του μαθητή. Η τιμωρία συνοδεύεται από συζήτηση στο πλαίσιο λειτουργίας του συμβουλίου τάξης ή/και του συλλόγου διδασκόντων/ουσών
 • Οι μαθητές που τιμωρούνται με αποβολή μπορούν να παραμένουν στο σχολείο και να απασχολούνται δημιουργικά με ευθύνη του Διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων/ουσών.

Β. ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 • Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση του/της καθηγητή/τριας ή του Διευθυντή
 • Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια
 • Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή
 • Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
 • Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή
 • Η χρήση εθιστικών ουσιών (πχ καπνός, αλκοόλ)
 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΝΕΣ

 1. Προφορική παρατήρηση
 2. Επίπληξη
 3. Ωριαία απομάκρυνση
 4. Αποβολή μίας ημέρας
 5. Αποβολή δύο ημερών       
 6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

                                 

    

Επικαιροποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου (πράξη 8/09-10-2020).

                                                                        

 

                                                                       Ο Διευθυντής του 2ου ΓΕΛ Νεάπολης

                                                                                     Νικόλαος Κωφίδης