Πρόγραμμα Α.Υ.: “Ατυχήματα και Φυσικές Καταστροφές – Πρόληψη και Αντιμετώπιση” (2018-19)

Παρουσίαση τελικής εργασίας του Προγράμματος Αγωγής Υγείας 2018-19: Ατυχήματα και Φυσικές Καταστροφές – Πρόληψη και Αντιμετώπιση, Ομάδα Εργασίας: Οι μαθητές του τμήματος Β3, Υπεύθυνοι – Επιβλέποντες Καθηγητές: Ντόζης Αλέξανδρος, Σίδου Ιωάννα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: