Στέργιος Δήμος

Ειδικότητα: Μαθηματικός (ΠΕ03). Διδάσκει: Μαθηματικά.

   Αναστάσιος Ξυπόλητος

   Γραμματεία

   Ειδικότητα: Οδοντοτεχνικής (ΤΕ01.26).

     Δέσποινα Μιχελάκη

     Ειδικότητα: Θεολόγος (ΠΕ01). Διδάσκει: Θρησκευτικά.

       Χρήστος Ρουμπίδης

       Ειδικότητα: Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78). Διδάσκει: Κοινωνικές επιστήμες.

         Κυριακή Σκιαδά

         Ειδικότητα: Χημικός (ΠΕ04.02). Διδάσκει Χημεία.

           Ευγενία Σωτηριάδου

           Ειδικότητα: Θεολόγος (ΠΕ01).  Διδάσκει Θρησκευτικά.

             Παρασκευή Κιζλαρίδου

             Ειδικότητα: Μαθηματικός (ΠΕ03). Διδάσκει Μαθηματικά.

               Ιωάννης Τσομπανόπουλος

               Ειδικότητα: Μαθηματικός (ΠΕ03). Διδάσκει Μαθηματικά.

                 Ιωάννης Παππάς

                 Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02). Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα. 

                   Αναστάσιος Εφραιμίδης

                   Ειδικότητα: Φυσικός (ΠΕ04.01). Διδάσκει Φυσικές επιστήμες.