Αλευρίδης Ιωάννης

Ειδικότητα: Χημικός (ΠΕ04.02). Διδάσκει:Χημεία

   Στέργιος Δήμος

   Ειδικότητα: Μαθηματικός (ΠΕ03). Διδάσκει: Μαθηματικά.

     Αναστάσιος Ξυπόλητος

     Γραμματεία

     Ειδικότητα: Οδοντοτεχνικής (ΤΕ01.26).

       Δέσποινα Μιχελάκη

       Ειδικότητα: Θεολόγος (ΠΕ01). Διδάσκει: Θρησκευτικά.

         Χρήστος Ρουμπίδης

         Ειδικότητα: Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78). Διδάσκει: Κοινωνικές επιστήμες.

           Κυριακή Σκιαδά

           Ειδικότητα: Χημικός (ΠΕ04.02). Διδάσκει Χημεία.

             Ιωάννης Τσομπανόπουλος

             Ειδικότητα: Μαθηματικός (ΠΕ03). Διδάσκει Μαθηματικά.

               Ιωάννης Παππάς

               Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02). Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα. 

                 Μαρία Σελαλίδου

                 Ειδικότητα: Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06). Διδάσκει: Αγγλικά.

                   Ιωάννα Σίδου

                   Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02). Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα.