Αλευρίδης Ιωάννης

Ειδικότητα: Χημικός (ΠΕ04.02). Διδάσκει:Χημεία

      Χαράλαμπος Καϊμασίδης

      Ειδκότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02). Διδάσκει: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά.