Δημήτριος Αλέστας

Υποδιευθυντής

Ειδικότητα: Πληροφορικής (ΠΕ86). Διδάσκει: Πληροφορική.

      Χαράλαμπος Καϊμασίδης

      Ειδκότητα: Φιλόλογος (ΠΕ02). Διδάσκει: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά.