Διδάσκοντες ανά τμήμα – Υπεύθυνοι Τμημάτων

Τμήμα Εκπαιδευτικός Ομάδα Μάθημα
Α1      
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΕΦ.ΠΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Α2      
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΕΦ.ΠΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Α3      
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΚΑΛ.Π
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
       
Α4      
    Α4/Α6, ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ
    ΑΓΓΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛ
    ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛ.Π
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΦ.ΠΛ
       
Α5      
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα Β
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΔΦΠ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Α6      
    Α4/Α6, ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ
    ΑΓΓΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΕΥΡ.ΠΟ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Β1      
    ΑΓΓΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛ
    ΒΑΝΘ1 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ2 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ3 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΥΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΙΛΟΣ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Β2      
    ΒΑΝΘ1 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ2 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ3 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΥΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΙΛΟΣ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Β3      
    ΒΑΝΘ1 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ2 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ3 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΥΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΙΛΟΣ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Β4      
    ΒΑΝΘ1 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ2 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ3 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΥΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΙΛΟΣ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Β5      
    ΒΑΝΘ1 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ2 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ3 ΚΟΙΝ.ΕΠ
    ΒΑΝΘ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΑΝΘ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΒΘΕΤ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΛΓ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΕΩΜ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΥΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ. ΠΑΙΔ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΙΛΟΣ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    Όλο το τμήμα ΧΗΜ
       
Γ1      
    ΑΓΓΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛ
    Γ1/Γ3, ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ
    ΓΘΡ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΒΙΟ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΧΗΜ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΟΘ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΚΟΙΝ
    Όλο το τμήμα ΜΑΘ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
       
Γ2      
    ΓΘΡ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΒΙΟ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΧΗΜ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ1 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΟΘ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΚΟΙΝ
    Όλο το τμήμα ΜΑΘ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
       
Γ3      
    ΑΓΓΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛ
    Γ1/Γ3, ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΑΛ
    ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΑΛΛΕ
    ΓΘΡ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΒΙΟ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΧΗΜ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΚΟΙΝ
    Όλο το τμήμα ΜΑΘ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
    ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΠΟΛ
       
Γ4      
    ΓΘΡ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΒΙΟ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΧΗΜ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΚΟΙΝ
    Όλο το τμήμα ΜΑΘ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
       
Γ5      
    ΓΘΡ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΒΙΟ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΧΗΜ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΚΟΙΝ
    Όλο το τμήμα ΜΑΘ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
       
Γ6      
    ΓΘΡ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΒΙΟ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΧΗΜ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΚΟΙΝ
    Όλο το τμήμα ΜΑΘ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΠΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ
       
Γ7      
    ΓΘΡ1 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ1 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ2 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΑΡΧ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΙΣΤΟΡ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΑΤ.ΚΑΤ
    ΓΘΡ3 ΛΟΓ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΒΙΟ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΘΤ1 ΧΗΜ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ1 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ1 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ1 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ2 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ2 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ2 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΟΔΕ
    ΓΤΧ3 ΜΑΘ.ΚΑΤ
    ΓΤΧ3 ΑΝ.ΕΦΑΡΜ
    ΓΤΧ3 ΦΥΣ.ΚΑΤ
    Όλο το τμήμα ΑΓΓΛ
    Όλο το τμήμα ΑΡΧ
    Όλο το τμήμα ΒΙΟΛ
    Όλο το τμήμα ΓΛΩΣ
    Όλο το τμήμα ΘΡΗ
    Όλο το τμήμα ΙΣΤΟΡ
    Όλο το τμήμα ΚΟΙΝ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΕΠ
    Όλο το τμήμα ΜΑΘ
    Όλο το τμήμα ΛΟΓΟΤ
    Όλο το τμήμα ΓΥΜΝ
    Όλο το τμήμα ΦΥΣ