Γ’ Τάξη

Τάξη Γ’  2018-19 Σύνολο Αγόρια  Κορίτσια
Γ – Γ1 22 12 10
Γ – Γ2 27 16 11
Γ – Γ3 27 17 10
Γ – Γ4 27 12 15
Γ – ΓΕΠΙΛ. ΑΟΔΕΥ 1 13 9 4
Γ – ΓΕΠΙΛ. -ΕΛ.ΣΧΕΔΙΟ 1 16 7 9
Γ – ΓΕΠΙΛ. -ΕΛ.ΣΧΕΔΙΟ 2 24 14 10
Γ – ΓΕΠΙΛ. -ΕΛ. ΣΧΕΔΙΟ 3 23 15 8
Γ – ΓΕΠΙΛ. -ΙΣΤ. ΤΕΧΝΗΣ 1 27 12 15
Γ – ΓΚ-ΑΝ1 19 4 15
Γ – ΓΚ-ΑΝ2 19 6 13
Γ – ΓΚ-ΘΕΤ1 23 16 7
Γ – ΓΚ-ΟΠ1 21 13 8
Γ – ΓΚ-ΟΠ2 21 18 3
Γενικό Σύνολο 103 57 46