Β’ Τάξη

Τάξη Β’  2018-19 Σύνολο Αγόρια Κορίτσια
Β – Β1 21 5 16
Β – Β2 22 8 14
Β – Β3 25 7 18
Β – Β4 24 14 10
Β – Β5 23 13 10
Β – ΒΑΝ1 21 5 16
Β – ΒΑΝ2 22 8 14
Β – ΒΘΕΤ1 25 7 18
Β – ΒΘΕΤ2 24 14 10
Β – ΒΘΕΤ3 24 13 11
Γενικό Σύνολο 115 47 68